Αιγιαλέως 58, Αίγιο, 25100         2691068501           info@ktiniatrosegio.gr   

Αναισθησιολογικές Υπηρεσίες

Γίνεται υπό την επίβλεψη αναισθησιολόγου, ενέσιμη και εισπνεόμενη αναισθησία.

  Αιγιαλέως 58, Αίγιο, 25100         2691068501           info@ktiniatrosegio.gr