Αιγιαλέως 58, Αίγιο, 25100         2691068501           info@ktiniatrosegio.gr   

Ιατρείο - Φωτογραφίες

Αιματολογικό Βιοχημικό Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Αιματολογικό Βιοχημικό Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Υπερηχος

Χειρουργείο - Παρακολούθηση αναισθησίας με ηλεκτρονικά μέσα

Παθολογικό Εξεταστήριο - Υπερηχος

Νοσηλεία αρρώστων ζώων - Αντλίες έγχυσης υγρών ενδοφλέβια

Εσωτερικός χώρος υποδοχής - Φάρμακα, Τροφές, Pet Shop

Εσωτερικός χώρος υποδοχής - Φάρμακα, Τροφές, Pet Shop

Κτηνιατρείο

Γραφείο Ιατρού

Ψηφιακή Ακτινογραφία

 

  Αιγιαλέως 58, Αίγιο, 25100         2691068501           info@ktiniatrosegio.gr